POSˇG CONDILLACA co to jest
Definicja POSˇG CONDILLACA. Co znaczy przeprowadzona poprzez francuskiego filozofa Condillaca.

Co to jest Condillaca Posˇg

Definicja POSˇG CONDILLACA: nazwa eksperymentu myślowego przeprowadzona poprzez francuskiego filozofa Condillaca, który chciał dowieść, iż umysł ludzki jest w swej naturze organem biernym, iż należy go z tego względu uznawać jedynie za pojemnik wrażeń zmysłowych, doznawanych i zapamiętanych, iż funkcje umysłu wywodzą się jedynie z wrażeń, nie są zatem jego naturalną własnością. Eksperyment polegał na wyobrażeniu sobie posągu wyposażonego jedynie w zmysł powonienia, co miało dowieść, iż ta własność umysłu wystarcza, aby rozwinęły się inne funkcje umysłu, ponieważ wrażenia, szczególnie te mocne, zwracają na siebie uwagę, czyli tworzą w umyśle ośrodek koncentracji. Oprócz tego wrażenia pozostawiają w umyśle ślady, więc tworzy się ośrodek pamięci, który natomiast może służyć do porównywania wrażeń nowych z już zapamiętanymi, co tworzy ośrodek sądzenia. W ten sposób można wywieść inne funkcje ludzkiego rozumu; z wrażeń jednego zmysłu rozwija się całe życie psychiczne człowieka

Definicja PANLOGIZM:
Co to jest że świat jest poznawalny rozumowo, ponieważ wszystko jest w nim logiczne, celowe, uporządkowane, niezbędne, a jeżeli tej konieczności nie dostrzegamy, to oznacza, iż nasz umysł jest niedoskonały posˇg condillaca.
Definicja POWIETRZE:
Co to jest wg starożytnych Greków jeden z podstawowych żywiołów, budulców świata; dla Anaksymenesa fundamentalny składnik wszystkich rzeczy posˇg condillaca.
Definicja PRAWO WIELKICH LICZ:
Co to jest b- prawo stwierdzające, iż im większa liczba przeprowadzanych doświadczeń, tym większe prawdopodobieństwo powtórzenia się jakiegoś zjawiska posˇg condillaca.

Czym jest Condillaca Posˇg znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: