Krzyżówka PRAKSEOLOGIA co to jest
Definicja PRAKSEOLOGIA. Co znaczy celowym działaniu, zwracająca uwagę na skuteczność i efektywność co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest Prakseologia

Definicja PRAKSEOLOGIA: edukacja o sprawnym, skutecznym i celowym działaniu, zwracająca uwagę na skuteczność i efektywność służących metod; do rozwoju tej edukacji wykorzystuje się między innymi teorię gier i postępy w cybernetyce i programowaniu sztucznej inteligencji. Jej twórcą jest Tadeusz Kotarbiński

Co znaczy PANOWANIE NAD SOBˇ:
Porównanie jedna z czterech cnót, w okolicy mądrości, męstwa i sprawiedliwości, ustalonych poprzez Platona, odnosząca się do tej części duszy, którą zwie się pożądaniem prakseologia co znaczy.
Krzyżówka PLATON Właśc. Arystokles,:
Dlaczego naszą erą) - jeden z największych filozofów starożytnej Grecji, uczeń Sokratesa, założyciel szkoły filozoficznej nazwanej potem Akademią Platońską, która prowadziła działalność aż do VI w. n.e. Był prakseologia krzyżówka.
Co to jest PROBLEMATYCZNY:
Jak lepiej w filozofii Kanta jeden z trzech rodzajów sądu w okolicy asertorycznego i apodyktycznego, który wprawdzie nie zawiera sprzeczności, lecz także nie można sprawdzić czy odpowiada on rzeczywistości prakseologia co to jest.

Czym jest Prakseologia znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: