PRAWO CIˇGŁOŚCI co to jest
Definicja PRAWO CIˇGŁOŚCI. Co znaczy obecne w świecie podlegają szeregowi zmian, zwanych.

Co to jest Ciˇgłości Prawo

Definicja PRAWO CIˇGŁOŚCI: w teorii Leibniza wszelakie zjawiska obecne w świecie podlegają szeregowi zmian, zwanych przejściami; szeregiem zmian są na przykład różne rodzaje ruchu, którego krańcowym przypadkiem jest bezruch, podobnie jak krańcowym przypadkiem linii krzywej jest linia prosta; prawo ciągłości sugeruje, iż w świecie obecne są różne substancje, iż są one jakościowo różne, obdarzone siłami, nierozciągłe i niematerialne

Definicja PRAWO DIALEKTYCZNE:
Co to jest fundamentalne prawo logiczne: każdemu prawdziwemu twierdzeniu (teza) odpowiada prawdziwe przeczenie (antyteza), z których później wyłania się twierdzenie zespalające (synteza). Wg tego prawa rozwija prawo ciˇgłości.
Definicja PARADOKS:
Co to jest pozorna, z tym, co się uważa za prawdę, coś niewiarygodnego; w swych rozważaniach filozoficznych na temat ruchu wykorzystywał go Zenon z Elei i Russell rozważając problematykę zbiorów prawo ciˇgłości.
Definicja PRZYCZYNA:
Co to jest powodująca zaistnienie czegoś; filozofia przedkartezjańska poszukiwała praprzyczyny, dającej start wszystkiemu, dlatego obszarem poszukiwań była między innymi natura, później idee platońskie prawo ciˇgłości.

Czym jest Ciˇgłości Prawo znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: