PRECEDENS co to jest
Definicja PRECEDENS. Co znaczy fakt, zjawisko poprzedzające inne, podobne; zobacz antecedens.

Co to jest Precedens

Definicja PRECEDENS: fakt, zjawisko poprzedzające inne, podobne; zobacz antecedens

Definicja PRAKSEOLOGIA:
Co to jest skutecznym i celowym działaniu, zwracająca uwagę na skuteczność i efektywność służących metod; do rozwoju tej edukacji wykorzystuje się między innymi teorię gier i postępy w cybernetyce i precedens.
Definicja PLOTYN:
Co to jest filozof grecki, twórca kierunku filozoficznego zwanego neoplatonizmem. Uważał, iż istotą bytu jest nie tyle trwanie, ile stawanie się. Byt ma naturę świetlistą, promieniuje, wytwarzając nowe precedens.
Definicja PARALOGIZM:
Co to jest niezamierzony błąd w rozumowaniu precedens.

Czym jest Precedens znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: