PROTAGORAS ABDERY co to jest
Definicja PROTAGORAS Z ABDERY. Co znaczy filozof grecki, w najwyższym stopniu znany sofista; jego.

Co to jest Abdery Z Protagoras

Definicja PROTAGORAS Z ABDERY: (około 480-411 przed naszą erą) - filozof grecki, w najwyższym stopniu znany sofista; jego minimalistyczna, sensualistyczna i relatywistyczna filozofia miała wymiar antropologiczny. "Wszystkiego miarą jest człowiek" - tak brzmi jedyne zdanie zachowane z jego najważniejszego dzieła Rozprawa polemiczna o prawdzie i bycie. Nie istnieje jakiekolwiek absolutne kryterium prawdy, nie ma opinii mniej albo bardziej prawdziwych, są tylko lepsze albo gorsze, jeżeli weźmiemy pod uwagę ich praktyczne skutki. Wszystkie zdania są jednakowo prawdziwe, lecz jeżeli jedne są lepsze od drugich, to należy trzymać się tych lepszych - tak pokrótce wyglądał praktycyzm Protagorasa. Bezpośrednią konsekwencją relatywizmu sofistów był konwencjonalizm. Skoro wszystkie prawdy są względne, to o ich powszechnym obowiązywaniu może decydować tylko wspólna umowa. Prawo, religia, moralność i język to najdobitniejsze przykłady obowiązywania takiej konwencji. Z relatywizmem i konwencjonalizmem Protagorasa i sofistów polemizował Sokrates i Platon

Definicja PRAKSEOLOGIA:
Co to jest skutecznym i celowym działaniu, zwracająca uwagę na skuteczność i efektywność służących metod; do rozwoju tej edukacji wykorzystuje się między innymi teorię gier i postępy w cybernetyce i protagoras z abdery.
Definicja PIĘKNO:
Co to jest kategoria estetyczna; starożytni Grecy pięknem nazywali to, co godne uznania lub to, co dobre; dla Platona definicja to było równoznaczne z pięknem moralnym - zaletą charakteru; Arystoteles uważał za protagoras z abdery.
Definicja PIERWSZY PORUSZYCIEL:
Co to jest wprawiającej w ruch wszystko, co istnieje i co jest stwarzane; dla Arystotelesa to Bóg, pierwsza powód wprawiająca w ruch krąg niebiański, niebo gwiazd stałych, tak zwany pierwsze niebo. Podobną rolę protagoras z abdery.

Czym jest Abdery Z Protagoras znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: