PRZEWRÓT KOPERNIKAŃSKI co to jest
Definicja PRZEWRÓT KOPERNIKAŃSKI. Co znaczy podstawowych problemach filozoficznych, szczególnie.

Co to jest Kopernikański Przewrót

Definicja PRZEWRÓT KOPERNIKAŃSKI: przewrót w sposobie myślenia o podstawowych problemach filozoficznych, szczególnie epistemologicznych, którego dokonał Kant; odwołanie się do nazwiska wielkiego astronoma sugeruje rozmiar i nowatorstwo rozwiązań zaproponowanych poprzez autora Krytyki czystego rozumu; chodziło mu o ukazanie zależności pomiędzy podmiotem poznającym a obiektem poznania. Dotychczas uznawano, iż nasze poznanie musimy dostosować do poznawanego przedmiotu, podmiot dostosowuje się do przedmiotu. Kant z kolei dowodził, iż umysł kształtuje to, co poznaje, podmiot kształtuje element, istnienie przedmiotu uwarunkowane jest podmiotem, element dostosowuje się do naszego poznania

Czym jest Kopernikański Przewrót znaczenie w Słownik filozofia P .