RACJONALIZM co to jest
Definicja RACJONALIZM. Co znaczy fundamentalne narzędzie poznawcze rozum; stanowi drugi nurt.

Co to jest Racjonalizm

Definicja RACJONALIZM: mechanizm filozoficzny uznający za fundamentalne narzędzie poznawcze rozum; stanowi drugi nurt poznawczy w okolicy empiryzmu; dla Grzegorza Nysseńczyka i scholastyków to postawa filozoficzna, tłumacząca dogmaty wiary i w ten sposób budująca na nich wiedzę; w oparciu o racjonalizm zdobywali wiedzę o świecie również między innymi Platon, Kartezjusz, Malebranche, Leibniz, Kant; zakładali oni istnienie w umyśle ludzkim jakiegoś zasobu wiedzy, która z czasem uaktywnia się, pozwalając dochodzić do prawdy ( natywizm); na przykład dla Platona wiecznie trwające idee mogą być objawiane człowiekowi jedynie w akcie intelektualnym, kiedy podmiot styka się z obiektem, tym samym rozum staje się samowystarczalny w procesie poznania; Kartezjusz uważał, iż tylko rozum może nam pomóc poznać świat, na przykład dzięki sposoby analitycznej, a nie spekulacyjnej, jesteśmy w stanie poznać proste składniki myśli, cechujące się jasnością i wyrazistością, ponieważ tylko takie są miarą niezawodnej wiedzy; ponadto twierdzenie "Cogito ergo sum" dowodzi zależności myśli i istnienia (istnieję, to oznacza iż myślę, jeżeli nie myślę, nie istnieję); dla Malebranche´a było jasne, iż tylko dzięki rozumu jest w stanie rozstrzygnąć problem relacji materii i duszy; wg Leibniza bez udziału rozumu nie mogło być mowy o istnieniu i rozróżnianiu prawd, które da się wywieść jedynie na drodze spekulacji logicznych; dla Kanta nie byłoby możliwe istnienie sądów apriorycznych bez istnienia rozumu, ponieważ ich źródłem jest umysł, nie doświadczenie; bez sądów apriorycznych nie może istnieć wiedza pewna i powszechna

Definicja REFUDACJA:
Co to jest obalenie przeciwstawnych argumentów racjonalizm.
Definicja RELATYWIZM:
Co to jest które sięgają tradycją starożytności; już na przykład Heraklit z Efezu uważał, iż wszystko jest względne, nic nie ma stałych cech, gdyż cały świat podlega nieustannej transformacji, dlatego młodość racjonalizm.
Definicja RENAN ERNEST:
Co to jest historyk i filozof francuski, przedstawiciel popularnego we Francji od czasów Montaigne´a humanistycznego sceptycyzmu; uważał, iż wiedza, którą możemy posiąść jest niepewna i częściowa; nie próbował racjonalizm.

Czym jest Racjonalizm znaczenie w Słownik filozofia R .

  • Dodano:
  • Autor: