REALIZM co to jest
Definicja REALIZM. Co znaczy strony dostrzega w materii fundamentalny budulec wszystkiego, co.

Co to jest Realizm

Definicja REALIZM: pogląd filozoficzny, który z jednej strony dostrzega w materii fundamentalny budulec wszystkiego, co obecne w świecie, a z drugiej poszukuje odpowiedzi na pytania odnoszące się do rzeczywistości, na przykład co jest bytem, jaka jest jego natura, jakie są jego własności, zakładając istnienie jednej sfery bytów: konkretnych rzeczy, posiadających własności ogólne i jednostkowe, składające się na ich formę i tworzywo, a więc materię - tak rozumiał realizm Arystoteles; ponadto pogląd ten zakłada, iż rzeczywistość wypełniają istniejące niezależnie od naszego umysłu elementy ( Kant, Kartezjusz), iż należy rozdzielić świadomość od jaźni i ujmować świat jako mechanizm, z którego składników uczuciowych formułuje się element i podmiot, iż wrażenia są łącznikami pomiędzy obiektami a świadomością, w myśl łacińskiej sentencji "Sentio ergo sum" ("Doznaję wrażeń, więc jestem"), iż elementy poznajemy dzięki zmysłom

Definicja ROZPOZNANIE:
Co to jest zachodzący w pamięci, który bazuje na tym, iż jesteśmy w stanie rozpoznać przedtem widziane i zapamiętane elementy, zdarzenia, a po ponownym zetknięciu się z nimi potrafimy je wyłowić z kontekstu, z realizm.
Definicja RUCH:
Co to jest coś, co porusza wnętrze rzeczy; stoicy nazywali go tonos, właściwy pneumie; w kosmologii Arystotelesa to postać działania świata i Boga; Galileusz widział w nim, podobnie jak w kształcie, jeden ze realizm.
Definicja RÓWNOŚĆ:
Co to jest określony relacja pomiędzy rzeczami tej samej klasy, pomiędzy jednakowymi układami, i tym podobne; w socjologii i filozofii na przykład mówi się o równości socjalnej, materialnej, etycznej realizm.

Czym jest Realizm znaczenie w Słownik filozofia R .

  • Dodano:
  • Autor: