REGUŁA ETYCZNA co to jest
Definicja REGUŁA ETYCZNA. Co znaczy zdolność panowania nad afektami, utrzymywania ich w granicach.

Co to jest Etyczna Reguła

Definicja REGUŁA ETYCZNA: pogląd Kartezjusza, zakładający zdolność panowania nad afektami, utrzymywania ich w granicach użyteczności

Definicja ROZRYWKA:
Co to jest ten oznaczał, na przykład u Pascala, wszelaką działalność podejmowaną w celu odwrócenia uwagi umysłu od problemów stawianych przed człowiekiem poprzez ludzką kondycję lub, jak u egzystencjalistów reguła etyczna.
Definicja ROZUMOWANIE:
Co to jest czynność myślowa polegająca na dochodzeniu do nowych twierdzeń na podstawie poprzednich, traktowanych jako przesłanki reguła etyczna.
Definicja RÓWNOŚĆ:
Co to jest określony relacja pomiędzy rzeczami tej samej klasy, pomiędzy jednakowymi układami, i tym podobne; w socjologii i filozofii na przykład mówi się o równości socjalnej, materialnej, etycznej reguła etyczna.

Czym jest Etyczna Reguła znaczenie w Słownik filozofia R .

  • Dodano:
  • Autor: