REID THOMAS co to jest
Definicja REID THOMAS. Co znaczy filozof, twórca szkoły szkockiej, będącej reakcją na panujący w.

Co to jest Thomas Reid

Definicja REID THOMAS: (1710-1796) - szkocki duchowny i filozof, twórca szkoły szkockiej, będącej reakcją na panujący w Anglii empiryzm, idealizm i sceptycyzm. Rozumowanie Berkeley´a i Hume´a uważał za prawidłowe, jednak, jego zdaniem, doprowadziło ich ono do niedorzecznych poglądów zaprzeczających możliwości zdobycia jakiejkolwiek wiedzy o rzeczach, a nawet ich istnienia poza umysłem; jego zdaniem przesłanki, na których je oparto, były fałszywe. Zwłaszcza absurdalne było przekonanie, iż umysł sam w sobie to tylko pusty worek, do którego "wrzucane" zostają treści doświadczenia. Wręcz przeciwnie, umysł dysponuje wiedzą, której jakiekolwiek doświadczenie nie jest w stanie dostarczyć, a wiedza ta warunkuje sposobność wszelkiego doświadczenia. Składają się na nią prawdy dwojakiego rodzaju: niezbędne, czyli aksjomaty matematyki, prawa logiki czy na przykład zasada przyczynowości i faktyczne, jak to, iż istnieje jaźń i iż rzeczy istnieją realnie poza umysłem. Prawdy te poznajemy poprzez bezpośrednią intuicję na drodze introspekcji, są one oczywiste, cieszą się powszechnym uznaniem i są właściwe każdemu umysłowi ludzkiemu, jednym wyrazem należą do zdrowego rozsądku (common sense). Gdyż prawdy te z definicji nie wymagały uzasadnienia, filozofia Reida i zapoczątkowane poprzez nią prace szkoły szkockiej napotykały regularnie na zarzut dogmatyzmu. Reida uważane jest za duchowego przodka innego filozofa "zdrowego rozsądku" Moore´a. Autor między innymi Rozważań o władzach poznawczych człowieka

Definicja RÓWNOŚĆ:
Co to jest określony relacja pomiędzy rzeczami tej samej klasy, pomiędzy jednakowymi układami, i tym podobne; w socjologii i filozofii na przykład mówi się o równości socjalnej, materialnej, etycznej reid thomas.
Definicja ROZUMOWANIE:
Co to jest czynność myślowa polegająca na dochodzeniu do nowych twierdzeń na podstawie poprzednich, traktowanych jako przesłanki reid thomas.
Definicja REALIZM:
Co to jest który z jednej strony dostrzega w materii fundamentalny budulec wszystkiego, co obecne w świecie, a z drugiej poszukuje odpowiedzi na pytania odnoszące się do rzeczywistości, na przykład co jest reid thomas.

Czym jest Thomas Reid znaczenie w Słownik filozofia R .

  • Dodano:
  • Autor: