RELATYWIZM co to jest
Definicja RELATYWIZM. Co znaczy tradycją starożytności; już na przykład Heraklit z Efezu uważał, iż.

Co to jest Relatywizm

Definicja RELATYWIZM: jedno z tych pojęć, które sięgają tradycją starożytności; już na przykład Heraklit z Efezu uważał, iż wszystko jest względne, nic nie ma stałych cech, gdyż cały świat podlega nieustannej transformacji, dlatego młodość przeradza się w starość, dzień w noc, życie w śmierć; ogół poglądów przypisywanych niemieckiemu uczonemu, Simmelowi, które pojawiły się w II połowie XIX w. i nawiązywały do kantyzmu. Fundamentalnym ich założeniem było stwierdzenie niemożności powstania wiedzy obiektywnej, poznania obiektywnego świata, bo każda świadomie żyjąca istota patrzy na świat ze swego punktu widzenia, stronniczo i wydaje sądy o nim, przywołując własną, indywidualną, aprioryczną wiedzę, której treść zależy od wielu czynników, na przykład biologicznych, psychofizycznych, socjalnych, i tym podobne Dlatego możliwa jest tylko wiedza subiektywna, co wprowadza obiekt względności do wszelkiej działalności naukowej

Definicja REGUŁY WNIOSKOWANIA:
Co to jest procedury, jakimi mamy się kierować, aby osiągnąć rozwiązanie danego problemu bądź otrzymanie odpowiedzi na jakiś temat; z reguł wnioskowania i aksjomatów składają się mechanizmy logiczne relatywizm.
Definicja RENAN ERNEST:
Co to jest historyk i filozof francuski, przedstawiciel popularnego we Francji od czasów Montaigne´a humanistycznego sceptycyzmu; uważał, iż wiedza, którą możemy posiąść jest niepewna i częściowa; nie próbował relatywizm.
Definicja ROZWÓJ:
Co to jest zobacz ewolucja relatywizm.

Czym jest Relatywizm znaczenie w Słownik filozofia R .

  • Dodano:
  • Autor: