REZYDUUM co to jest
Definicja REZYDUUM. Co znaczy istotny obiekt funkcjonowania społeczeństwa zwany osadą psychiczną.

Co to jest Rezyduum

Definicja REZYDUUM: w koncepcji życia społecznego Pareta istotny obiekt funkcjonowania społeczeństwa zwany "osadą" psychiczną, rozumianą jako mocno zakorzenione w psychice ludzkiej wyobrażenie albo przekonanie mające wpływ na układy socjalne; do głownych rezyduów należą: kombinowanie, utrzymywanie stosunków socjalnych, uzewnętrznianie przeżyć poprzez jednostki, ochrona własności, obcowanie z innymi ludźmi

Definicja ROMANTYZM FILOZOFICZNY:
Co to jest powstałej w czasach romantyzmu, wynoszącej naturę powyżej wszystko, traktującej ją jako medium między człowiekiem a bóstwem, kładącej nacisk na znaczenie nostalgii w życiu człowieka; ideologia ta rezyduum.
Definicja REDUKCJONIZM:
Co to jest sposób tłumaczenia spraw niezrozumiałych przez kwestie zrozumiałe; redukowanie czegoś do czegoś rezyduum.
Definicja RECENTYWIZM:
Co to jest rodzi się za każdym wspólnie na nowo ( a recentiori) wspólnie z doświadczeniem, pomimo że już raz w jakiś sposób istniał; odrzuca idee powtarzalności zdarzeń, przeżyć poznawczych, uczuć i faktów rezyduum.

Czym jest Rezyduum znaczenie w Słownik filozofia R .

  • Dodano:
  • Autor: