ROZUM co to jest
Definicja ROZUM. Co znaczy z podmiotem wyposażonym w sposobność poznawania, potrafiącym.

Co to jest Rozum

Definicja ROZUM: po grecku logos, umysł; identyfikowany z podmiotem wyposażonym w sposobność poznawania, potrafiącym zapamiętywać, wyobrażać sobie, postrzegać, odczuwać emocje, kojarzyć zdarzenia, odkrywać istotę przyczyn i zjawisk, i tym podobne; wg Heraklita wieczna boska siła kosmiczna, rządząca wszechświatem i człowiekiem; zdaniem Epikura to środek do osiągnięcia szczęścia, ponieważ trafnie wybiera przyjemności i kieruje myślami; Arystoteles natomiast rozumiał go jako najwyższą umiejętność duszy, której atrybutami są: zarządzanie wolą (rozum praktyczny) i poznawanie (rozum teoretyczny); oprócz tego rozum posiada dwie cechy: receptywność (bierność) i samorzutność (czynność); bierność bazuje na operowaniu materiałem przyjmowanym od zmysłów (w tym przypadku rozum pełni rolę odbiornika duszy), czynność wprawia w działanie bierność, jest dlań siłą napędową; dla św. Tomasza to król duszy

Definicja REFLEKSJA:
Co to jest zobacz myślenie rozum.
Definicja ROZUMIENIE:
Co to jest pojmowanie czegoś, dostrzeganie związków pomiędzy elementami, układami, kojarzenie, pojmowanie znaczeń rozum.
Definicja ROZWÓJ:
Co to jest zobacz ewolucja rozum.

Czym jest Rozum znaczenie w Słownik filozofia R .

  • Dodano:
  • Autor: