RUSSELL BERTRAND co to jest
Definicja RUSSELL BERTRAND. Co znaczy logik, filozof i myśliciel socjalny, przedstawiciel filozofii.

Co to jest Bertrand Russell

Definicja RUSSELL BERTRAND: (1872-1970) - brytyjski matematyk, logik, filozof i myśliciel socjalny, przedstawiciel filozofii analitycznej, jeden z twórców współczesnej logiki matematycznej, laureat literackiej Nagrody Nobla, ateista i pacyfista, który mimo arystokratycznego pochodzenia wyznawał zdecydowanie lewicowe poglądy. Jego poglądy filozoficzne ewoluowały od potocznego realizmu po stanowisko, gdzie za realne uważał już tylko dane zmysłowe, a elementy materialne traktował jako subiektywne i wtórne konstrukcje myślowe. Twierdził ponadto, iż również przestrzeń i czas, to tylko "logiczne konstrukcje"; podobnie jest z całym światem psychicznym. Realne są tylko pojedyncze wrażenia, definicje jaźni czy poznającego podmiotu to tylko pomocna fikcja. W skutku istnieje tylko mnogość danych zmysłowych z jednej strony i mnogość wrażeń po stronie umysłu. Russell starał się uniknąć jakiejkolwiek formy dualizmu, twierdził, iż różnica między nimi nie ma charakteru ontologicznego, to są gdyż tylko dwa aspekty (psychiczny i fizyczny) tej samej rzeczywistości składającej się z pojedynczych zdarzeń, a więc atomów logicznych (dlatego swój pogląd nazywał atomizmem logicznym). Główne były jednak prace z dziedziny logiki, której Russell dał ściśle oficjalne podstawy, i z teorii mnogości, gdzie, dzięki opracowanej poprzez niego teorii typów, powiodło się uniknąć antynomii. Do jego głównych prac należą: Wstęp do filozofii matematyki, Szkice sceptyczne, O wychowaniu…

Definicja ROZWÓJ:
Co to jest zobacz ewolucja russell bertrand.
Definicja RICOEUR PAUL:
Co to jest współczesny francuski filozof humanista, w początkach swej kariery naukowej wykorzystywał metodę hermeneutyczną do interpretowania symbolu i mitu, rozumianych jako kluczy do zrozumienia życia wobec russell bertrand.
Definicja RELATYWIZM:
Co to jest które sięgają tradycją starożytności; już na przykład Heraklit z Efezu uważał, iż wszystko jest względne, nic nie ma stałych cech, gdyż cały świat podlega nieustannej transformacji, dlatego młodość russell bertrand.

Czym jest Bertrand Russell znaczenie w Słownik filozofia R .

  • Dodano:
  • Autor: