SKOTYZM co to jest
Definicja SKOTYZM. Co znaczy utworzony na osnowie chrześcijańskiej poprzez Dunsa Szkota.

Co to jest Skotyzm

Definicja SKOTYZM: średniowieczny mechanizm filozoficzny utworzony na osnowie chrześcijańskiej poprzez Dunsa Szkota, definiujący świat jako zespół jednostek, który można pojmować częściowo irracjonalnie, a częściowo racjonalnie, będący dziełem Bożej wolności, gdzie wiara przeważa nad rozumem, intuicja nad abstrakcją, jednostka nad ogółem, wola nad myślą, a prawdy w nim funkcjonujące są arbitralne, ponieważ są tworem woli Bożej

Definicja SPIRYTUALIZM:
Co to jest stanowisko filozoficzne zakładające istnienie ducha i uznawanie go za składnik wszelkiej rzeczywistości, za składnik będący naturą bytu skotyzm.
Definicja STRZAŁA:
Co to jest paradoksalnych argumentów Zenona z Elei wytoczony przeciw istnieniu ruchu, zakładający, iż strzała nie leci, ale spoczywa w powietrzu, bo czas złożona jest z chwil, a chwila to okres, nieruchomy pkt skotyzm.
Definicja SERMONIZM:
Co to jest stanowisko Abelarda zakładające istnienie wyrazów posiadających znaczenie ogólne; definicje elementów odnoszących się do tego, co w przedmiotach jest metodą wspólną (forma communis skotyzm.

Czym jest Skotyzm znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: