SŁUSZNOŚĆ co to jest
Definicja SŁUSZNOŚĆ. Co znaczy tej wiedzy, zgodnie z której jest ona jej miarą. Zazwyczaj objawia.

Co to jest Słuszność

Definicja SŁUSZNOŚĆ: w etyce Brentana podstawowa kategoria tej wiedzy, zgodnie z której jest ona jej miarą. Zazwyczaj objawia się, gdy chodzi o sprawy podstawowe, na przykład problem przedkładania dobra nad zło. Trudno ją jednak mieć, gdy mamy rozstrzygnąć spór pomiędzy jednym dobrem a drugim. Zdaniem Brentana obowiązkiem moralnym człowieka powinno być pomnażanie dobra

Definicja SELEKCJA:
Co to jest w darwinizmie naturalna walka o przetrwanie, gdzie słabsi, jako nieprzystosowani do środowiska, są eliminowani poprzez silniejszych, przystosowanych; rozsądny wybór słuszność co to jest.
Definicja SUBSUMPCJA:
Co to jest termin Kanta, oznaczający przyporządkowanie tego, co jednostkowe temu, co ogólne słuszność definicja.
Definicja SZKOŁA IDEOLOGÓW:
Co to jest filozoficznej utworzonej pod wpływem myśli Condillaca i encyklopedystów we Francji w XVIII w.; przedstawiciele tej szkoły mieli się zajmować ideami; do najwybitniejszych z nich zalicza się: Volneya słuszność co znaczy.

Czym jest Słuszność znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: