ŚMIERĆ co to jest
Definicja ŚMIERĆ. Co znaczy niezaprogramowana data; ustanie czynności i funkcji biologicznych w.

Co to jest Śmierć

Definicja ŚMIERĆ: koniec życia, którego właściwością jest niezaprogramowana data; ustanie czynności i funkcji biologicznych w komórce, organizmie; odznacza się śmierć fizjologiczną (naturalną, na przykład starzenie się organizmu) i ekologiczną (nienaturalną, na przykład wypadek), biologiczną (wygaszanie czynności mózgu), kliniczną (zatrzymanie oddechu i pracy serca); z punktu widzenia psychologii to stan wywołujący w nas lęk przed nieznanym, niezrozumiałym; z punktu widzenia religii to rodzaj ostateczności, w okresie której będzie można wszystko osądzić, albo okres opuszczenia śmiertelnego ciała poprzez nieśmiertelną duszę ( na przykład w chrześcijaństwie); zdaniem egzystencjalistów śmierć to kres istnienia człowieka, stan nieuchronnej zagłady, wywołujący trwogę, ku któremu nieodwołalnie zmierzamy

Definicja ŚWIATŁO NATURALNE:
Co to jest w filozofii kartezjańskiej ustalenie kryterium prawdy, jakim jest rozum człowieka śmierć.
Definicja SCHELER MAX:
Co to jest filozof niemiecki, uczeń Husserla; zastosował jego metodę fenomenologiczną do zagadnień etyki, aksjologii i filozofii religii; twierdził, iż wartości istnieją niezależnie od poznającego je podmiotu śmierć.
Definicja SZKOŁA LWOWSKO-WARSZAWSKA:
Co to jest założona poprzez Twardowskiego, do której należeli między innymi Łukasiewicz Kotarbiński, Ajdukiewicz, Tarski; propagowała hasła jasności myśli i wywodu, logiczności wypowiedzi przy wykorzystaniu śmierć.

Czym jest Śmierć znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: