SMITH ADAM co to jest
Definicja SMITH ADAM. Co znaczy filozof moralny, przyjaciel i kontynuator badań filozoficznych.

Co to jest Adam Smith

Definicja SMITH ADAM: (1723-1790) - szkocki ekonomista i filozof moralny, przyjaciel i kontynuator badań filozoficznych Hume´a, w szczególności jego teorii moralności; stworzył tak zwany klasyczną szkołę ekonomii. Twierdził, iż podstawą prawa moralnego jest nie oglądające się na swoją korzyść uczucie międzyludzkiej sympatii. Autor słynnego traktatu ekonomicznego Badania nad naturą i powodami bogactwa narodów, gdzie, zajmując stanowisko utylitarystyczne, wykazał, iż egoistyczne interesy jednostkowe przyczyniają się do powiększenia dobra ogólnego

Definicja SCJENTYZM:
Co to jest II połowy XIX w. podzielany poprzez uczonych, którzy wyrażali całkowite i bezgraniczne zaufanie do edukacji; jednym z znakomitych scjentystów był Pearson, podkreślający znaczenie wiedzy zawierającej smith adam co to jest.
Definicja ŚNIADECKI JAN:
Co to jest polski matematyk, przyrodnik i filozof, autor Filozofii umysłu ludzkiego, gdzie dał słowo wrogiemu nastawieniu wobec aprioryzmu i wszelkiej metafizycznej spekulacji; uważał doświadczenie za jedyne smith adam definicja.
Definicja SPEKULATYWNY:
Co to jest nie poparty doświadczeniem smith adam co znaczy.

Czym jest Adam Smith znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: