SOFIŚCI co to jest
Definicja SOFIŚCI. Co znaczy wychowawców, działających w Atenach w V w. przed naszą erą.

Co to jest Sofiści

Definicja SOFIŚCI: ekipa filozofów, nauczycieli i wychowawców, działających w Atenach w V w. przed naszą erą, wędrujących i przygotowujących ludzi do życia publicznego przez naukę wysławiania się, dopingowanie do zdobywania wykształcenia; w swej pracy wykorzystywali dialektykę, znajomość słowotwórstwa i estetyki, czym sprawili, iż filozofia nabrała humanistycznego wyrazu; za nauczanie pobierali kapitał; najoryginalniejszym sofistą był Protagoras

Definicja SYLOGIZM:
Co to jest przeciwieństwo dedukcji; jedno z podstawowych pojęć w logice Arystotelesa, w znaczeniu którego zawarty jest nakaz podporządkowania tego, co mniej ogólne, temu, co bardziej ogólne. Sylogizm to także sofiści.
Definicja SOKRATES:
Co to jest naszą erą) - filozof grecki; o jego poglądach wiemy raczej z dialogów Platona i wspomnień Ksenofonta i Arystotelesa, nie mniej jednak niewyjaśniona pozostaje sprawa, na ile postać z platońskich sofiści.
Definicja SCHOPENHAUERYZM:
Co to jest poglądów głoszonych poprzez Schopenhauera zamykających się w pesymistycznym zapatrywaniu się na świat i życie, propagowaniu współczucia, poszukiwaniu dróg ucieczki od niszczycielskich działań popędu sofiści.

Czym jest Sofiści znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: