SOFIZMAT co to jest
Definicja SOFIZMAT. Co znaczy osiągnąć sukces w formie rozumowania z pozoru poprawnego.

Co to jest Sofizmat

Definicja SOFIZMAT: błąd logiczny popełniony świadomie, aby osiągnąć sukces w formie rozumowania z pozoru poprawnego, prowadzącego do z pozoru poprawnych wniosków, na przykład w szkole megarejskiej podawano takie przykłady sofizmatów: "jeśli kłamca mówi, iż jest kłamcą, to zarazem kłamie i mówi prawdę", ""jeśli rogacz rogów nie zgubił, a czego nie zgubił, to posiada, więc posiada rogi"; za "producentów" sofizmatów uznawano w pierwszej kolejności sofistów, którzy uchodzili za ludzi potrafiących dowieść wszystkiego, bez względu na to, czy coś jest prawdą, czy nie, dlatego życzliwy początkowo relacja Greków do sofistów wymienił się radykalnie na ich niekorzyść; sofizmaty parodiowali między innymi Platon i Arystoteles, posługiwali się nimi dialektycy średniowieczni na przykład Berengar z Tours, którego wywody zaprowadziły na manowce (stosując dialektykę, podważał prawdy wiary)

Definicja SŁUSZNOŚĆ:
Co to jest podstawowa kategoria tej wiedzy, zgodnie z której jest ona jej miarą. Zazwyczaj objawia się, gdy chodzi o sprawy podstawowe, na przykład problem przedkładania dobra nad zło. Trudno ją jednak mieć sofizmat.
Definicja SUAREZ FRANCISZEK:
Co to jest jezuita, teolog i filozof hiszpański, odnowiciel klasycznej scholastyki; podjął próbę poglądów Tomasza z Akwinu z nowymi prądami w myśli renesansowej. Radykalnie uprościł aparaturę pojęciową sofizmat.
Definicja SCHLICK MORITZ:
Co to jest filozof niemiecki wykładający w Wiedniu, radykał, jeden z założycieli Koła Wiedeńskiego, propagator pozytywizmu logicznego i fizykalizmu, przeciwnik metafizyki; Hegla uważał za mistyfikatora sofizmat.

Czym jest Sofizmat znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: