SUBIEKTYWIZM co to jest
Definicja SUBIEKTYWIZM. Co znaczy prymat tego, co indywidualne nad tym, co obiektywne, uniwersalne.

Co to jest Subiektywizm

Definicja SUBIEKTYWIZM: stanowisko światopoglądowe zakładające prymat tego, co indywidualne nad tym, co obiektywne, uniwersalne; ocena, sąd dokonywany z punktu widzenia jednostki, zarządzanie się osobistymi względami

Definicja SPEKULATYWNY:
Co to jest nie poparty doświadczeniem subiektywizm.
Definicja SPENCER HERBERT:
Co to jest filozof angielski, twórca potężnego i jednorodnego mechanizmu filozoficznego, ewolucjonizmu, obejmującego nie wszystkie dziedziny wiedzy, opartego w całości na prawie ewolucji, głoszący, iż wszystko subiektywizm.
Definicja SZKOŁA IDEOLOGÓW:
Co to jest filozoficznej utworzonej pod wpływem myśli Condillaca i encyklopedystów we Francji w XVIII w.; przedstawiciele tej szkoły mieli się zajmować ideami; do najwybitniejszych z nich zalicza się: Volneya subiektywizm.

Czym jest Subiektywizm znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: