SUBSTANCJA co to jest
Definicja SUBSTANCJA. Co znaczy z materią; Arystoteles rozumiał ją jako byt samoistny, rzecz.

Co to jest Substancja

Definicja SUBSTANCJA: filozofowie starogreccy utożsamiali ją z materią; Arystoteles rozumiał ją jako byt samoistny, rzecz, składającą się z formy i materii; dla Platona była ideą; dla św. Tomasza z Akwinu to jednostkowa rzecz, samoistny byt, składający się z istoty i istnienia; dla Kartezjusza to niezależna jaźń myśląca, o charakterze duchowym, albo postać bytu materialnego, posiadającego atrybut rozciągłości; zdaniem Leibniza to fundamentalny, niepodzielny składnik rzeczywistości zwany monadą

Definicja SYSTEM:
Co to jest przedmiotów, zestaw elementów, zasad, i tym podobne, struktura powiązanych ze sobą idei, przemyśleń, poglądów, które, ujawnione wspólnie, nabierają znaczenia uniwersalnego, obiektywnego, a które substancja co to jest.
Definicja SZKOŁA JOŃSKA:
Co to jest funkcjonująca około VI w. przed naszą erą w Jonii, do której należeli między innymi Tales z Miletu, Anaksymander i Anaksymenes, próbujący objaśniać funkcjonowanie przyrody w jej własnych kategoriach substancja definicja.
Definicja SCJENTYZM:
Co to jest II połowy XIX w. podzielany poprzez uczonych, którzy wyrażali całkowite i bezgraniczne zaufanie do edukacji; jednym z znakomitych scjentystów był Pearson, podkreślający znaczenie wiedzy zawierającej substancja co znaczy.

Czym jest Substancja znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: