ŚWIAT co to jest
Definicja ŚWIAT. Co znaczy różnorako definiowane; na przykład Orygenes uważał, iż to jest twór.

Co to jest Świat

Definicja ŚWIAT: definicja to na przestrzeni wieków było różnorako definiowane; na przykład Orygenes uważał, iż to jest twór powstały kompletnie z Boga, nie mający początku ani końca, wieczny, lecz posiadający postaci, z których obecna jest różna tym od innych, iż w niej Logos stał się człowiekiem; Arystoteles rozumiał świat jako coś wiecznego i przestrzennie ograniczonego; wiecznego, ponieważ stworzonego z materii, a materia nie powstała wskutek rozwoju, ale jest potencją, uzupełnieniem i równocześnie przeciwieństwem energii, przestrzennie ograniczonego, ponieważ każdy żywioł ma w nim własne miejsce i poza nim nie może istnieć; oprócz tego jest jakby łańcuchem przyczynowo i celowo powiązanych zdarzeń, jest niedoskonały, przypadkowy, stanowi synonim Boga; dla Schopenhauera świat to wola - a więc to, co jest wewnętrzną istotą człowieka i równocześnie kluczem do zrozumienia istoty rzeczy w ogóle, jest bezpośrednio wiadome i wyobrażenie - a więc to, co zewnętrzne, powierzchowne, co dane nam jest jako zdarzenie; dla Malebranche´a była to chaotyczna przestrzeń, wypełniona bezwładnie rozrzuconymi obiektami, które powiązane są tylko z Bogiem; wg Berkeleya świat był jednością idei i umysłów, noszących w sobie te idee; wg empiriokrytycysty Macha świat stanowił zespół przedmiotów, przez które należy rozumieć wrażenia, na przykład barwy, dźwięki, układy przestrzenne, tymczasowe, itp

Definicja SYNECHIZM:
Co to jest filozofii pragmatyzmu, w okolicy tychizmu, stworzone poprzez Peirce´a, a rozwinięte poprzez Jamesa; dla Peirce´a synechizm oznaczał metodę wykorzystywaną uzgodnieniu przypadku z logiką, gdyż wartość świat co to jest.
Definicja SˇDY ANALITYCZNE:
Co to jest rodzaj sądów, gdzie w orzeczeniu zdania wypowiadane jest tylko to, co jest zawarte w podmiocie tego zdania; sądy takie nie poszerzają naszej wiedzy, objaśniają ją tylko, analizując definicje; są świat definicja.
Definicja SOFIZMAT:
Co to jest popełniony świadomie, aby osiągnąć sukces w formie rozumowania z pozoru poprawnego, prowadzącego do z pozoru poprawnych wniosków, na przykład w szkole megarejskiej podawano takie przykłady sofizmatów świat co znaczy.

Czym jest Świat znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: