SYNTEZA co to jest
Definicja SYNTEZA. Co znaczy formułowanie twierdzeń ogólnych na podstawie twierdzeń cząstkowych; na.

Co to jest Synteza

Definicja SYNTEZA: łączenie różnych przedmiotów w całość; formułowanie twierdzeń ogólnych na podstawie twierdzeń cząstkowych; na przykład Kant rozumiał ją jako akt pozwalający połączyć to, co intelektualne z tym, co zmysłowo postrzeżone; Hegel natomiast rozumiał ją jako dialektyczne łączenie tezy i antytezy; przeciwieństwem syntezy jest badanie

Czym jest Synteza znaczenie w Słownik filozofia S .