SYNTEZA co to jest
Definicja SYNTEZA. Co znaczy formułowanie twierdzeń ogólnych na podstawie twierdzeń cząstkowych; na.

Co to jest Synteza

Definicja SYNTEZA: łączenie różnych przedmiotów w całość; formułowanie twierdzeń ogólnych na podstawie twierdzeń cząstkowych; na przykład Kant rozumiał ją jako akt pozwalający połączyć to, co intelektualne z tym, co zmysłowo postrzeżone; Hegel natomiast rozumiał ją jako dialektyczne łączenie tezy i antytezy; przeciwieństwem syntezy jest badanie

Definicja SYNGULARYZM ONTOLOGICZNY:
Co to jest pogląd filozoficzny Suareza, zawierający myśl, iż nie ma bytów innych niż konkretne jednostki, indywidualności synteza co to jest.
Definicja STOSUNKI PRODUKCJI:
Co to jest socjalnych, stosunku międzyludzkich, w jakie, zdaniem Marksa i Engelsa, wchodzą ludzie w toku produkcji; odznacza się pięć typów stosunków produkcji: gminne pierwotne, niewolnicze, feudalne synteza definicja.
Definicja SˇD:
Co to jest podstawowych pojęć logicznych, które zazwyczaj rozumiano jako przedstawienie podmiotu i orzeczenia albo, ogólnie, jako relację pomiędzy tymi dwoma pojęciami; w logice stoików poprzez sąd rozumiano synteza co znaczy.

Czym jest Synteza znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: