Krzyżówka SYNTEZA co to jest
Definicja SYNTEZA. Co znaczy formułowanie twierdzeń ogólnych na podstawie twierdzeń cząstkowych; na co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest Synteza

Definicja SYNTEZA: łączenie różnych przedmiotów w całość; formułowanie twierdzeń ogólnych na podstawie twierdzeń cząstkowych; na przykład Kant rozumiał ją jako akt pozwalający połączyć to, co intelektualne z tym, co zmysłowo postrzeżone; Hegel natomiast rozumiał ją jako dialektyczne łączenie tezy i antytezy; przeciwieństwem syntezy jest badanie

Co znaczy SYMPLIFIKACJA:
Porównanie uproszczenie czegoś, spłycenie synteza co znaczy.
Krzyżówka SZTUKA:
Dlaczego łaciny ars , co oznaczało zdolność zrobienia czegoś wg ustalonych reguł albo zdolność na przykład dowodzenia wojskiem czy mierzenia pola; dla Platona była to działalność człowieka w świecie idei synteza krzyżówka.
Co to jest SCHELER MAX:
Jak lepiej filozof niemiecki, uczeń Husserla; zastosował jego metodę fenomenologiczną do zagadnień etyki, aksjologii i filozofii religii; twierdził, iż wartości istnieją niezależnie od poznającego je podmiotu synteza co to jest.

Czym jest Synteza znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: