SYSTEM co to jest
Definicja SYSTEM. Co znaczy elementów, zasad, i tym podobne, struktura powiązanych ze sobą idei.

Co to jest System

Definicja SYSTEM: uporządkowany układ przedmiotów, zestaw elementów, zasad, i tym podobne, struktura powiązanych ze sobą idei, przemyśleń, poglądów, które, ujawnione wspólnie, nabierają znaczenia uniwersalnego, obiektywnego, a które traciłyby na znaczeniu, przedstawiane osobno

Definicja SZKOŁA JOŃSKA:
Co to jest funkcjonująca około VI w. przed naszą erą w Jonii, do której należeli między innymi Tales z Miletu, Anaksymander i Anaksymenes, próbujący objaśniać funkcjonowanie przyrody w jej własnych kategoriach system co to jest.
Definicja ŚRODOWISKO:
Co to jest świat otaczający człowieka: przestrzeń socjalna, przyrodnicza, intelektualna, moralna, mając na niego wpływ, kształtująca go system definicja.
Definicja STRUKTURALIZM:
Co to jest zainicjowane w językoznawstwie najpierw XX w., w zjawiskach, przedmiotach, zdarzeniach, upatrujące strukturę, konstrukcję; nazwa sposoby analizującej budowę czegokolwiek i próbującej ukazywać związki system co znaczy.

Czym jest System znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: