SZKOŁA ELEJSKA co to jest
Definicja SZKOŁA ELEJSKA. Co znaczy znajdująca się w Elei, którą tworzyli między innymi Parmenides.

Co to jest Elejska Szkoła

Definicja SZKOŁA ELEJSKA: (eleacka) - szkoła filozoficzna znajdująca się w Elei, którą tworzyli między innymi Parmenides i Zenon z Elei, propagując poglądy wywiedzione nie z doświadczenia, lecz z przemyśleń teoretycznych (stąd hołubienie rozumu, pojmowanie codziennego świata w kategoriach złudzenia); jej przedstawiciele dowodzili, iż istnieje jedna, pozbawiona cech, wieczna rzecz i nic oprócz tego (Parmenides)

Czym jest Elejska Szkoła znaczenie w Słownik filozofia S .