SZKOŁA ELEJSKA co to jest
Definicja SZKOŁA ELEJSKA. Co znaczy znajdująca się w Elei, którą tworzyli między innymi Parmenides.

Co to jest Elejska Szkoła

Definicja SZKOŁA ELEJSKA: (eleacka) - szkoła filozoficzna znajdująca się w Elei, którą tworzyli między innymi Parmenides i Zenon z Elei, propagując poglądy wywiedzione nie z doświadczenia, lecz z przemyśleń teoretycznych (stąd hołubienie rozumu, pojmowanie codziennego świata w kategoriach złudzenia); jej przedstawiciele dowodzili, iż istnieje jedna, pozbawiona cech, wieczna rzecz i nic oprócz tego (Parmenides)

Definicja SYSTEM:
Co to jest przedmiotów, zestaw elementów, zasad, i tym podobne, struktura powiązanych ze sobą idei, przemyśleń, poglądów, które, ujawnione wspólnie, nabierają znaczenia uniwersalnego, obiektywnego, a które SZKOŁA ELEJSKA.
Definicja SPRAWIEDLIWOŚĆ:
Co to jest jedna z czterech cnót Platona, w okolicy męstwa, mądrości i panowania nad sobą, spajająca pozostałe i utrzymująca je w ładzie SZKOŁA ELEJSKA.
Definicja SZCZĘŚCIE:
Co to jest stan zadowolenia, przyjemność, radość, błogostan; na przykład zdaniem Sokratesa to zarządzanie się w życiu cnotą; dla stoików to pewien stan osiągany przez wyrzeczenie się wszystkiego, zapanowanie SZKOŁA ELEJSKA.

Czym jest Elejska Szkoła znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: