SZKOŁA PLATOŃSKA co to jest
Definicja SZKOŁA PLATOŃSKA. Co znaczy Platona, zwana również Akademią od nazwy gaju Akademosa.

Co to jest Platońska Szkoła

Definicja SZKOŁA PLATOŃSKA: szkoła filozoficzna założona poprzez Platona, zwana również Akademią od nazwy gaju Akademosa, gdzie się mieściła; przypominała dzisiejszy instytut współpracy naukowej uczniów i nauczycieli; nauczano w niej matematyki, filozofii, ćwiczono dialektykę, a celem jej działania było służenie dobru; jej członkiem był między innymi Arystoteles

Definicja SCJENTYZM:
Co to jest II połowy XIX w. podzielany poprzez uczonych, którzy wyrażali całkowite i bezgraniczne zaufanie do edukacji; jednym z znakomitych scjentystów był Pearson, podkreślający znaczenie wiedzy zawierającej szkoła platońska.
Definicja SZKOŁA ALEKSANDRYJSKO-RZYMSKA:
Co to jest szkół filozoficznych działających w III w. n.e., kontynuująca idee neoplatońskie, do której należeli między innymi Plotyn, jego uczeń Porfiriusz, Longin. Rozwijając dzieło Platona, poprawiali je szkoła platońska.
Definicja SZKOŁA WOLFFA:
Co to jest zespół wyznawców filozofii Wolffa, którzy opanowali katedry uniwersyteckie w Niemczech w XVIII w.; w poczynaniach filozoficznych podkreślali znaczenie dokładności, schematu, dogmatu szkoła platońska.

Czym jest Platońska Szkoła znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: