SZKOŁA SYRYJSKA co to jest
Definicja SZKOŁA SYRYJSKA. Co znaczy założycielem był Jamblich, działająca na przełomie III i IV w.

Co to jest Syryjska Szkoła

Definicja SZKOŁA SYRYJSKA: szkoła filozoficzna, której założycielem był Jamblich, działająca na przełomie III i IV w. n.e. propagująca w pierwszej kolejności metafizykę i neoplatonizm, rozwijająca poglądy Plotyna, mnożąc hipostazy i nowe ogniwa pomiędzy absolutem a światem materialnym, wcielając do filozofii wierzenia wschodnich i greckich religii. Jamblich uważał, iż istnieje pięć szczebli cnót: obywatelskie, oczyszczające, kontemplacyjne, paradygmatyczne (dusza utożsamia się z ideami), uświęcające (dusza łączy się z prabytem), które przebiega dusza, aby osiągnąć jedność z absolutem. Zobacz: szkoła ateńska, szkoła aleksandryjsko-rzymska

Czym jest Syryjska Szkoła znaczenie w Słownik filozofia S .