TAINE HIPPOLIT co to jest
Definicja TAINE HIPPOLIT. Co znaczy francuski, przedstawiciel szeroko pojętego pozytywizmu.

Co to jest Hippolit Taine

Definicja TAINE HIPPOLIT: (1828-1893) - historyk i filozof francuski, przedstawiciel szeroko pojętego pozytywizmu, aczkolwiek w odróżnieniu do większości pozytywistów zajmowała go w pierwszej kolejności historia (którą pojmował nieewolucyjnie), a nie edukacji przyrodnicze. Uważał, iż wiedzę należy oprzeć na faktach, aczkolwiek zdawał sobie sprawę z nieprecyzyjności tego definicje. Interesowały go zaś w szczególności fakty psychiczne (historię także traktował psychologicznie), unikał metafizycznych pojęć substancjalnej duszy i jaźni, życie psychiczne było dla niego tylko strumieniem zmiennych wrażeń. Fakty socjalne i historyczne redukował do indywidualnych faktów psychicznych, uważał, iż do zrozumienia jakiegoś wydarzenia wystarczy psychologiczna znajomość uczestniczących w nim jednostek. A gdyż natura ludzka jest stosunkowo stała, toteż zadaniem historii jako edukacji jest szukanie (podobnie jak w naukach przyrodniczych) stałych, ogólnych i ponadczasowych praw albo także, posługując się terminologią Taine´a, "faktów powszechnych". Oryginalna była także jego naturalistyczna koncepcja sztuki - sądził, iż tworzone poprzez artystę dzieło jest kompletnie zdeterminowane poprzez trzy czynniki: rasę, środowisko i okres historyczny, sam zaś akt twórczy bazuje na "odtworzeniu natury", w szczególności jej ważnych aspektów, o ile sama natura nie dość je eksponuje. Pomysły Taine´a wywarły znaczący wpływ na literaturę francuską, w szczególności na powieściopisarstwo Zoli. Do jego głównych dzieł należą: Filozofie pozytywne w Anglii, Studium nad Millem, Filozofia sztuki

Czym jest Hippolit Taine znaczenie w Słownik filozofia T .