TEILARD CHARDIN PIERRE co to jest
Definicja TEILARD DE CHARDIN PIERRE. Co znaczy studiował filozofię i teologię, interesował się.

Co to jest TEILARD DE CHARDIN PIERRE

Definicja TEILARD DE CHARDIN PIERRE: (1881-1955) - francuski filozof jezuita; studiował filozofię i teologię, interesował się paleontologią, geologią, fizyką i chemią, odnosząc na tym polu sukcesy (uważane jest go za współautora odkrycia "człowieka pekińskiego"). Watykan starał się ograniczać jego badania, cenzurując dysertacje naukowe. W swych poglądach próbował pogodzić ewolucjonizm ze stanowiskiem chrześcijańskim w odniesieniu do człowieka i świata. Uważał, iż kosmos ewoluuje fazami (progami ewolucji). Pierwszy faza to prewitalizacja (prosta materia przekształca się w złożoną), drugi - witalizacja (część materii złożonej przekształca się w komórki), trzeci - cefalizacja (powstawanie prostych układów nerwowych), czwarty - hominizacja (kształtowanie się homo sapiens). Wspólnie z pojawieniem się człowieka pojawiła się noosfera (świat ludzkich działań), gdzie koniecznymi warunkami przetrwania są prawo miłości i chęć poznawania (totalizacja). Ostatecznym kresem ewolucji, ku któremu zmierza człowiek i świat, jest pkt. Omega (zjednoczenie się z Chrystusem). Ważniejsze prace: Człowiek, Moja wizja świata, Środowisko Boże

Definicja TEORIA ROZSˇDKU:
Co to jest jeden z działów logiki transcendentalnej Kanta, opisujący umiejętność człowieka do tworzenia pojęć, dzięki których rozsądek może zespalać je z wyobrażeniami teilard de chardin pierre.
Definicja TELEOLOGIA:
Co to jest propozycji odnosząca się do porządku świata, tłumacząca, na czym ów porządek ma bazować; pogląd głoszący, iż nasze życie, wszechświat istnieje po coś, w jakimś celu, iż wszelakie zdarzenia mają teilard de chardin pierre.
Definicja TRENTOWSKI BRONISŁAW:
Co to jest filozof polski zaliczany do mesjanistów; podobnie jak Hegel i Hoene-Wroński pragnął utworzyć wszechogarniający mechanizm filozoficzny, gdzie można byłoby pogodzić realizm i idealizm, empiryzm i teilard de chardin pierre.

Czym jest TEILARD DE CHARDIN PIERRE znaczenie w Słownik filozofia T .

  • Dodano:
  • Autor: