TELEOLOGIA co to jest
Definicja TELEOLOGIA. Co znaczy się do porządku świata, tłumacząca, na czym ów porządek ma bazować.

Co to jest Teleologia

Definicja TELEOLOGIA: finalizm; jedna z propozycji odnosząca się do porządku świata, tłumacząca, na czym ów porządek ma bazować; pogląd głoszący, iż nasze życie, wszechświat istnieje po coś, w jakimś celu, iż wszelakie zdarzenia mają własne uzasadnienie, przyczynę - tak między innymi uważał Platon, który celowość świata dostrzegał już w samym dziele jego powstania poprzez demiurga; dla Arystotelesa wyjaśnianie teleologiczne zjawisk, zdarzeń było fundamentalnym wyjaśnianiem naukowym; Tomasz z Akwinu widział celowość uformowanego świata w jego przemyślanej formie, zrodzonej z nicości, objawiającej się w istnieniu "drabiny bytów", hierarchii ważności, gdzie każdy niższy szczebel jest niezbędny, ponieważ służy szczeblom wyższym; celowość istnienia świata ujmowano także w sposób materialistyczny, na przykład widząc w niej przejaw funkcjonowania organizmu jako pewnej uporządkowanej całości, gdzie współpracujące ze sobą poszczególne przedmioty kierowane są poprzez wewnętrzną siłę życiową, entelechię; finalizm stracił rację bytu z chwilą pojawienia się teorii Darwina

Definicja TEORIE PRAWDY:
Co to jest jedno z podstawowych zagadnień dotyczące sformułowania kryterium prawdy; jednym z takich mierników jest zgodność tego, co się mówi, z tym, co jest, jak u Platona (korespondencyjna teoria prawdy), lub teleologia.
Definicja TRANSCENDENTALIŚCI AMERYKAŃSCY:
Co to jest przełomu XIX i XX w., którzy w czasach pozytywizmu próbowali powrócić do nurtu idealistycznego, jak Emerson; ponadto postulowali, aby istotę rzeczy uważać za duchową, aby stawiać wartości duchowe teleologia.
Definicja TYPOLOGIA:
Co to jest regulacja typów; edukacja badająca cechy wspólne jakiegoś gatunku, ustalonych zjawisk, itp teleologia.

Czym jest Teleologia znaczenie w Słownik filozofia T .

  • Dodano:
  • Autor: