TEOCENTRYZM co to jest
Definicja TEOCENTRYZM. Co znaczy w średniowieczu między innymi poprzez Filona i św. Augustyna.

Co to jest Teocentryzm

Definicja TEOCENTRYZM: postawa światopoglądowa rozpropagowana w średniowieczu między innymi poprzez Filona i św. Augustyna, zakładająca, iż w centrum ludzkiego zainteresowania powinien być Bóg, jedyny byt absolutny mający żadne znaczenie, z którego pochodzą inne byty, i wszystko, co się z nim wiąże

Definicja TRWANIE:
Co to jest zdaniem Bergsona to naturalne doświadczenie czasu rozumianego jako rzeczywistość psychiczna i subiektywna, będąca w opozycji do rzeczywistości odmierzanej czasem matematycznym, abstrakcyjnym teocentryzm.
Definicja TEORIA INDUKCJI:
Co to jest okolicy eksperymentu, podstawowa sposób naukowa, umożliwiająca naukowy ogląd świata, polegająca na uogólnianiu faktów, wyszukiwaniu pomiędzy nimi stałych związków, dociekająca stałych własności teocentryzm.
Definicja TALES Z MILETU:
Co to jest naszą erą) - poprzez starożytnych zaliczany w poczet siedmiu mędrców greckich ; zajmował się handlem, polityką, matematyką, astronomią i filozofią; założyciel jońskiej szkoły filozofii przyrody teocentryzm.

Czym jest Teocentryzm znaczenie w Słownik filozofia T .

  • Dodano:
  • Autor: