TEORIA IMPETU co to jest
Definicja TEORIA IMPETU. Co znaczy ockhamistów, przeciwstawiająca się dynamice Arystotelesa.

Co to jest Impetu Teoria

Definicja TEORIA IMPETU: teoria dynamiki stworzona poprzez ockhamistów, przeciwstawiająca się dynamice Arystotelesa, zakładająca, iż ruch raz rozpoczęty trwa, mimo iż nie jest podtrzymywany poprzez jakiekolwiek działające siły poruszające element; owo trwanie ruch zawdzięcza impetowi rozumianemu jako siła rozpędowa nadana ciału przy wytrąceniu go ze stanu bezruchu; impet jest proporcjonalny do prędkości, z jaką ciało zostaje poruszone i do ilości materii, jaką ciało zawiera; teorią impetu tłumaczono między innymi przyspieszenie i tak zwany mechanikę nieba, a więc poruszanie się ciał kosmicznych na niebie

Definicja TEOZOFIA:
Co to jest do mistycznych doktryn filozoficzno-religijnych, zawierających cele zespolenia się człowieka z bóstwem, wszechświatem i zaświatami przez pokazywanie drogi do indywidualnego zbawienia teoria impetu.
Definicja TEORIA ZBIORU:
Co to jest średniowieczny pogląd zakładający istnienie zbiorów elementów o podobnych cechach oznaczanych pojęciami ogólnymi teoria impetu.
Definicja TOWIANIZM:
Co to jest Towiańskiego, które w XIX w. uznawano za przejaw sekciarstwa filozoficznego, a gdzie autor zakładał istnienie świata jako zespołu nieśmiertelnych duchów, przechodzących następne przemiany cielesne i teoria impetu.

Czym jest Impetu Teoria znaczenie w Słownik filozofia T .

  • Dodano:
  • Autor: