TCHNER JÓZEF co to jest
Definicja TISCHNER JÓZEF. Co znaczy duszpasterz, wykładowca akademicki, współtwórca filozofii.

Co to jest Józef Tischner

Definicja TISCHNER JÓZEF: (1931-2000) - filozof chrześcijański, duszpasterz, wykładowca akademicki, współtwórca "filozofii spotkania", współpracownik "Tygodnika Powszechnego", duchowo związany i wspomagający ruch "Solidarność", góral…; nie dający się jednoznacznie zaszeregować jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich myślicieli, ponieważ - jak sam kiedyś stwierdził - jest w pierwszej kolejności człowiekiem, bo takim się urodził. Jego zainteresowania były rozległe i dotyczyły między innymi kwestii związanych z myślą tomistyczną, fenomenologiczną, marksistowską, hermeneutyczną, egzystencjalistyczną, etyką, socjologią, ontologią, aksjologią i sztuką. Podłożem tych zainteresowań jest świat wartości, odkrywanie związków pomiędzy filozofią i chrześcijaństwem i poszukiwanie prawdy o człowieku. Owe szerokie zainteresowania świadczą o poszukiwaniu własnej filozofii. Do ważniejszych prac zalicza się: Świat ludzkiej nadziei, Etyka "Solidarności"…, Myślenie wg wartości, Spór o istnienie człowieka

Definicja TEZA:
Co to jest twierdzenie, założenie, które ma dopiero zostać udowodnione tischner józef co to jest.
Definicja TEORIA:
Co to jest uporządkowanie, systematyzowanie, uogólnianie, wyjaśnianie, opisywanie, zdobywanie informacje na jakiś temat; wg starożytnych Greków to kontemplowanie świata tischner józef definicja.
Definicja TRIADA:
Co to jest w logice Hegla fundamentalne prawo rozwoju, na które złożona jest koniunkcja tezy i antytezy, która tworzy syntezę tischner józef co znaczy.

Czym jest Józef Tischner znaczenie w Słownik filozofia T .

  • Dodano:
  • Autor: