UMYSŁ co to jest
Definicja UMYSŁ. Co znaczy które na przestrzeni wieków definiowane było w różny sposób: jako.

Co to jest Umysł

Definicja UMYSŁ: jedno z tych pojęć filozoficznych, które na przestrzeni wieków definiowane było w różny sposób: jako atrybut boskości, jako "narzędzie" porządkujące wszystko ( Platon), jako potencja tego, co się da pomyśleć ( Arystoteles), jako substancja, której właściwością jest myślenie ( Kartezjusz); w rozumieniu Milla to "stała sposobność przeżyć"; wg Taine´a to "potok wrażeń i impulsów"

Czym jest Umysł znaczenie w Słownik filozofia U .