UNIWERSALIA co to jest
Definicja UNIWERSALIA. Co znaczy zawierające w swym znaczeniu to, co wspólne dla danego zbioru.

Co to jest Uniwersalia

Definicja UNIWERSALIA: odpowiedniki pojęć ogólnych, zawierające w swym znaczeniu to, co wspólne dla danego zbioru elementów; wg Abelarda to wyrazy posiadające znaczenie ogólne, odsyłające do tego, co w desygnatach jest wspólną metodą (forma communis)

Definicja UNAOCZNIENIE:
Co to jest zamysł; termin funkcjonujący w fenomenologii Husserla, oznaczający zwrócenie się umysłu ku przedmiotowi UNIWERSALIA.
Definicja UTYLITARYZM:
Co to jest radykalistów filozoficznych, popularna w Anglii na przełomie XVIII/XIX w., zakładająca istnienie zasady użyteczności, wg której lub się potępia, lub się uznaje czyjeś postępowanie za godne i UNIWERSALIA.
Definicja UTYLITARYZM POZNAWCZY:
Co to jest węższe rozumienie pragmatyzmu, gdzie definiowano prawdę jako konsekwencje praktycznego działania człowieka UNIWERSALIA.

Czym jest Uniwersalia znaczenie w Słownik filozofia U .

  • Dodano:
  • Autor: