UTYLITARYZM co to jest
Definicja UTYLITARYZM. Co znaczy filozoficznych, popularna w Anglii na przełomie XVIII/XIX w.

Co to jest Utylitaryzm

Definicja UTYLITARYZM: użyteczność; teoria radykalistów filozoficznych, popularna w Anglii na przełomie XVIII/XIX w., zakładająca istnienie zasady użyteczności, wg której lub się potępia, lub się uznaje czyjeś postępowanie za godne i pomagające innym ludziom osiągnąć szczęście; uważano gdyż, iż człowiek, osiągając przyjemności, uzyskuje tym samym dobro, lecz równocześnie jego postępowanie, zmierzające do osiągnięcia dobra, powinno być użyteczne, stanowić źródło szczęścia dla innych

Definicja UCZUCIE:
Co to jest wg Rousseau to najgłębsza umiejętność tkwiąca w człowieku, stanowi o jego wartości, jest dla niego głównym narzędziem poznawczym, którego symbolem jest serce UTYLITARYZM.
Definicja UNIWERSALIZM:
Co to jest postawy filozoficznej starożytnych Greków, zakładającej wyższość prawd ogólnych nad jednostkowymi w odniesieniu zarówno do ludzi, jak i do rzeczy; w etyce to stawianie dobra ogólnego powyżej UTYLITARYZM.
Definicja UNIWERSALIA:
Co to jest zawierające w swym znaczeniu to, co wspólne dla danego zbioru elementów; wg Abelarda to wyrazy posiadające znaczenie ogólne, odsyłające do tego, co w desygnatach jest wspólną metodą (forma communis UTYLITARYZM.

Czym jest Utylitaryzm znaczenie w Słownik filozofia U .

  • Dodano:
  • Autor: