WEIL SIMONE co to jest
Definicja WEIL SIMONE. Co znaczy socjalna i związkowa, filozof. Jej poglądy filozoficzne ewoluowały.

Co to jest Simone Weil

Definicja WEIL SIMONE: (1909-1943) - francuska działaczka socjalna i związkowa, filozof. Jej poglądy filozoficzne ewoluowały od zainteresowania myślą Kartezjusza i Kanta przez polemikę z marksizmem, a skończywszy na refleksji dotyczącej wiary chrześcijańskiej i miejsca człowieka we współczesnej cywilizacji. Szczególną uwagę zwracała na człowieka będącego w przypadkach trudnych, uwikłanego w życie socjalne czy historię. W jej wypowiedziach odnaleźć można poglądy wyrażające sprzeciw wobec nierówności socjalnych, nędzy ludzi pracy czy sytuacji stwarzających zagrożenie życia. Jej teksty były potwierdzeniem postawy życiowej, cechującej się wielkim zaangażowaniem w to, co robiła. Do głownych dzieł zalicza się: Wybór pism, Świadomość nadprzyrodzona, Myśli

Czym jest Simone Weil znaczenie w Słownik filozofia W .