WERYFIKOWALNOŚĆ co to jest
Definicja WERYFIKOWALNOŚĆ. Co znaczy sprawdzić jego prawdziwość, jeżeli jest on prawdziwy; inne.

Co to jest Weryfikowalność

Definicja WERYFIKOWALNOŚĆ: właściwość sądu, dzięki której możemy sprawdzić jego prawdziwość, jeżeli jest on prawdziwy; inne sądy nie poddają się weryfikacji, nawet jeśli byłyby prawdziwe tylko strukturalnie, jak na przykład twierdzenia matematyczne albo niezbędne, a więc z góry coś zakładające, co nie podlegałoby dyskusji; przyjmuje się, iż weryfikowalność jest kryterium znaczenia

Czym jest Weryfikowalność znaczenie w Słownik filozofia W .