WHITEHEAD ALFRED NORTH co to jest
Definicja WHITEHEAD ALFRED NORTH. Co znaczy angielski; wspólnie z Russellem był autorem Principia.

Co to jest North Alfred Whitehead

Definicja WHITEHEAD ALFRED NORTH: (1861-1947) - matematyk i filozof angielski; wspólnie z Russellem był autorem Principia mathematica, uważał, iż kluczowym zadaniem filozofii jest uogólnianie wyników nauk szczegółowych. Przewrót, jaki dokonał się w fizyce najpierw XX w., a w szczególności zastąpienie mechaniki Newtona teorią Einsteina, rodził - jak sądził Whithead - potrzebę powstania nowej metafizyki. W świetle nowych odkryć fałszywa zdawała się zwłaszcza statyczna koncepcja materialnego ciała o ściśle ustalonych parametrach fizycznych i przestrzennych. Do opisu nowej rzeczywistości, gdzie rządziły zasada nieoznaczoności i teoria względności, o sporo bardziej niż definicja substancjalnego bytu, nadaje się kategoria zdarzenia. Materia ma charakter dynamiczny, a wszechświat, rozumiany jako jeden ogromny organizm, jest procesem, gdzie można wyróżnić co najwyżej pojedyncze, nawzajem przenikające się zdarzenia. Filozoficzne zainteresowania Whitheada nie ograniczały się wyłącznie do metafizycznej interpretacji współczesnej fizyki, zajmował się również teorią wartości i problematyką religijną - za możliwe uważał rozumowe poznanie Boga i jego właściwości

Czym jest North Alfred Whitehead znaczenie w Słownik filozofia W .