WIARA POSZUKUJˇCA ZROZUMIENIA co to jest
Definicja WIARA POSZUKUJˇCA ZROZUMIENIA. Co znaczy św. Anzelma, będąca jedną z podstawowch zasad.

Co to jest Zrozumienia Poszukujˇca Wiara

Definicja WIARA POSZUKUJˇCA ZROZUMIENIA: (fides quaerens inteffectum) - zasada św. Anzelma, będąca jedną z podstawowch zasad scholastyki, zakładająca, iż chrześcijanin powinien poprzez wiarę dojść do jej zrozumienia, a nie kroczyć od zrozumienia do wiary

Czym jest Zrozumienia Poszukujˇca Wiara znaczenie w Słownik filozofia W .