WOLA co to jest
Definicja WOLA. Co znaczy kształtować człowiekowi siebie i świat wokół; dla chrześcijan to siła.

Co to jest Wola

Definicja WOLA: działanie; wolna wola pozwala kształtować człowiekowi siebie i świat wokół; dla chrześcijan to siła rozumna, zorientowana celowo, panująca nad tym, co metafizyczne; dla św. Augustyna to zasadnicza postać życia duchowego człowieka, gdzie przejawia się natura ludzka, w odróżnieniu do rozumu jest czynna; jedno z podstawowych pojęć w filozofii Schopenhauera, definiowane poprzez niego jako bezcelowy, bezrozumny i nie mogący być nigdy zaspokojony popęd, utożsamiany z popędem seksualnym, będący istotą ludzkiej egzystencji, nazywany także wolą życia; prawdziwy byt przejawiający się przez materialny świat, jego zdarzenie, kosmiczna siła, działająca żywiołowo, ślepo, bez reguł, narzędzie wykorzystywane poznaniu prawdy, sięgnięcia istoty rzeczy, będące osnową przyrody, objawiające się przez działanie sił, stąd powiedzenie: "Świat jest wolą i wyobrażeniem"; w filozofii Nietzschego to wola mocy, wola ludzi mocnych, zdrowych, żądnych władzy nad sobą, moralnie lepszych od słabych; wg poglądów Wundta to w najwyższym stopniu typowy mechanizm psychiczny, wypływający z jaźni;

Czym jest Wola znaczenie w Słownik filozofia W .