WOLFF CHRTIAN co to jest
Definicja WOLFF CHRISTIAN. Co znaczy sformułowane poprzez Leibniza logiczne zasady sprzeczności i.

Co to jest Christian Wolff

Definicja WOLFF CHRISTIAN: (1679-1754) - filozof niemiecki; sformułowane poprzez Leibniza logiczne zasady sprzeczności i racji dostatecznej posłużyły mu do budowy skrajnie racjonalistycznego mechanizmu filozoficznego. Nie odrzucał jednak, tak jak przewarzająca część racjonalistów, poznania zmysłowego, uważając, iż ono jest zgodne z rozumem. Cel filozofii widział raczej w dowodzeniu prawd znanych nam z doświadczenia, niż w odkrywaniu nowych - podobnie jak średniowieczni scholastycy. Stworzył nową klasyfikację nauk - w okolicy nauk matematycznych wyróżnił racjonalne edukacji filozoficzne i empiryczne edukacji historyczne. Na podział ten nakładało się jeszcze rozróżnienie nauk na teoretyczne i praktyczne. poprzez swą systematyczność i schematyzm filozofia Wolffa stała się filozofią szkolną. Uczniowie Wolffa opanowali w XVIII w. nie wszystkie niemieckie uniwersytety - z jego szkoły pochodził także jeden z największych filozofów - Kant

Czym jest Christian Wolff znaczenie w Słownik filozofia W .