WOLTERIANIZM co to jest
Definicja WOLTERIANIZM. Co znaczy składają się następujące tezy: nie ma dualizmu pomiędzy światem.

Co to jest Wolterianizm

Definicja WOLTERIANIZM: zespół poglądów Woltera, na które składają się następujące tezy: nie ma dualizmu pomiędzy światem materialnym a światem nadprzyrodzonym, pomiędzy ciałem a duszą, pomiędzy celami doczesnymi człowieka a celami wiecznymi; istnieje Bóg, lecz nie ma religii objawionej, człowiek jedynie rozmawia ze Stwórcą; Bóg jest zegarmistrzem, który wprawdzie stworzył świat, lecz nie ingeruje w niego, wprawił go tylko w ruch jak zegarmistrz zegar; sedno istnienia świata zasadza się na istnieniu Boga ("Gdyby Bóg nie istniał, należałoby go wynaleźć"); zadaniem człowieka jest naprawiać świat przez pokonywanie zła; świadomość i cielesność to powszechne własności rzeczy; nie ma rzeczy bezcielesnych, lecz nie ma także pozbawionych dusz

Czym jest Wolterianizm znaczenie w Słownik filozofia W .