WRAŻENIE co to jest
Definicja WRAŻENIE. Co znaczy zmysły, odbicie pojedynczej cechy danego przedmiotu albo zjawiska.

Co to jest Wrażenie

Definicja WRAŻENIE: doznanie czegoś na przykład przez skórę, zmysły, odbicie pojedynczej cechy danego przedmiotu albo zjawiska, najprostszy poznawczy wynik doświadczenia zmysłowego, którego treść ma charakter subiektywny i obiektywny, bo jest uzależniona od przedmiotu postrzeganego i od sprawności aparatu zmysłu; w filozofii Hume´a to rodzaj przedstawienia, będący pierwowzorem elementów, który jest środkiem poznania rzeczywistości i sprawdzianem prawdziwości idei; wg Kanta to powód, impuls o charakterze zmysłowym, prowadzący do stworzenia wyobrażenia

Czym jest Wrażenie znaczenie w Słownik filozofia W .