ZAKŁAD PASCALA co to jest
Definicja ZAKŁAD PASCALA. Co znaczy rozwiązaniu kwestii czy Bóg istnieje, czy nie, na postawieniu.

Co to jest Pascala Zakład

Definicja ZAKŁAD PASCALA: rozumowanie Pascala, opierające na rozwiązaniu kwestii czy Bóg istnieje, czy nie, na postawieniu pytania: co jest dla człowieka bardziej korzystne - uznanie, iż Bóg jest czy to, iż Go nie ma; wg Pascala wybór pierwszej możliwości, nawet jeżeli się okaże, iż On nie istnieje, sprawia, iż człowiek nic nie traci i zarazem nie zyskuje niczego; jeżeli jednak okaże się, iż Bóg istnieje, to człowiek osiągnie szczęście i życie wieczne, zatem nasuwa się następująca konkluzja: gdy człowiek postawi na istnienie Boga, nie zawsze na tym zyska, lecz z pewnością nic nie straci

Definicja ZMYSŁ MORALNY:
Co to jest sumienie; umiejętność człowieka do wydawania ocen związanych z czynami ludzi w dziedzinie dobra i zła ZAKŁAD PASCALA.
Definicja ZASADA TOŻSAMOŚCI:
Co to jest twierdzenie w logice Leibniza odnoszące się do zdań wyraźnie identycznych , wyrażających tak zwany prawdy pierwotne, a więc nie wymagające uzasadnienia, oczywiste ZAKŁAD PASCALA.
Definicja ŻYWIOŁ:
Co to jest ogólna nazwa określająca fundamentalny składnik świata, którym, jak wierzyli starożytni Grecy, może być ziemia, woda, ogień, powietrze ZAKŁAD PASCALA.

Czym jest Pascala Zakład znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: