ZASADA ANTROPICZNA co to jest
Definicja ZASADA ANTROPICZNA. Co znaczy istnienia wszechświata, jego rozwoju, zaproponowana poprzez.

Co to jest Antropiczna Zasada

Definicja ZASADA ANTROPICZNA: zasada odnosząca się do metody istnienia wszechświata, jego rozwoju, zaproponowana poprzez kosmologa Cartera, zamykająca się w dwóch aspektach: słabym i mocnym; zasada słaba odnosi się do metody istnienia kosmosu uwarunkowanego istnieniem człowieka jako obserwatora kosmosu, co przekłada się następująco: kosmos posiada takie, a nie inne właściwości, ponieważ takie, a nie inne właściwości posiada jego obserwator; gdyby nie uwzględniać tego faktu, to wszechświat nie byłby poznawalny poprzez człowieka; zasada mocna zawiera pogląd, iż na pewnym etapie rozwoju wszechświata wpisane jest pojawienie się człowieka, obserwatora kosmosu

Definicja ZŁOTY ŚRODEK:
Co to jest skrajnościami, namiętnościami, wymagająca hartu ducha, ćwiczeń - taką etykę proponował ludziom między innymi Arystoteles, wskazując im tym samym drogę do osiągnięcia zadowolenia, przyjemności zasada antropiczna.
Definicja ZŁOTA ZASADA:
Co to jest się do zachowania człowieka wobec drugiego człowieka: Nie czyń drugiemu, co tobie nieprzyjemne ; w etyce Hobbesa zasada odnosząca się do funkcjonowania społeczeństwa i państwa, wg której jednostka zasada antropiczna.
Definicja ZASADA EKSTENCJONALNOŚCI:
Co to jest poprzez Fregego, mówiąca o tym, iż o sensie semantycznym zdania, rozumianego w kategoriach logicznych (prawdy i fałszu), powinno się mówić w kontekście całej wypowiedzi, a nie w oderwaniu od niej zasada antropiczna.

Czym jest Antropiczna Zasada znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: