ZASADA EKSTENCJONALNOŚCI co to jest
Definicja ZASADA EKSTENCJONALNOŚCI. Co znaczy mówiąca o tym, iż o sensie semantycznym zdania.

Co to jest Ekstencjonalności Zasada

Definicja ZASADA EKSTENCJONALNOŚCI: zasada stworzona poprzez Fregego, mówiąca o tym, iż o sensie semantycznym zdania, rozumianego w kategoriach logicznych (prawdy i fałszu), powinno się mówić w kontekście całej wypowiedzi, a nie w oderwaniu od niej

Definicja ZASADA ANTROPICZNA:
Co to jest się do metody istnienia wszechświata, jego rozwoju, zaproponowana poprzez kosmologa Cartera, zamykająca się w dwóch aspektach: słabym i mocnym; zasada słaba odnosi się do metody istnienia kosmosu zasada ekstencjonalności.
Definicja ZASADA UTYLITARYZMU:
Co to jest do filozofii poprzez osiemnastowiecznych angielskich etyków i Hume´a, usprawiedliwiająca wątpliwe moralnie postępowanie człowieka, zabiegającego o własny biznes, jeżeli służy on przy okazji zasada ekstencjonalności.
Definicja ZEN:
Co to jest stosowanej poprzez uczniów buddyjskich, dążących do osiągnięcia stanu pustki, zerwania z rzeczywistością, polegającej na nieustannych ćwiczeniach duchowych realizowanych pod okiem mistrza, na które zasada ekstencjonalności.

Czym jest Ekstencjonalności Zasada znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: