ZASADA KOMPLEMENTARNOŚCI co to jest
Definicja ZASADA KOMPLEMENTARNOŚCI. Co znaczy Nielsa Bohra, dowodzący, iż doświadczenia.

Co to jest Komplementarności Zasada

Definicja ZASADA KOMPLEMENTARNOŚCI: pogląd sformułowany poprzez fizyka Nielsa Bohra, dowodzący, iż doświadczenia przeprowadzane w czasie eksperymentów w fizyce atomowej pozwalają się opisać jedynie dzięki wykluczających się twierdzeń, bo w odniesieniu do zjawisk kwantowych istnieje mocny związek pomiędzy nimi a narzędziami badawczymi (inne narzędzia, inny rezultat doświadczeń); z tego wynika, iż naukowiec otrzymuje tyle różnych wyników, ile przeprowadził eksperymentów, a na tej podstawie trudno złożyć niesprzeczny, jednolity obraz badanego zjawiska. Można zatem wyciągnąć wniosek, iż niemożliwe jest obiektywne poznanie rzeczywistości, gdyż wyniki badań nie pozwalają na powstanie syntetycznego jej obrazu. Rodzi się wątpliwość: czy nasza dotychczasowa wiedza o otaczającej nas rzeczywistości jest prawdziwa? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Pytania można mnożyć, jednak nie ulega wątpliwości, iż narzędzia badawcze, jak twierdzi Bohr, mają decyzyjny wpływ na wyniki dociekań naukowych i zamiast pewności co do rezultatów mamy pewność jedynie do ich relatywności

Definicja ZARODEK:
Co to jest Anaksagorasa składnik, fundamentalny budulec materii, znajdujący się wszędzie i we wszystkim, w każdym przedmiocie i tylko skład ilościowy wpływa na to, czym ów element jest, dlatego świat jest zasada komplementarności.
Definicja ZASADA SPRZECZNOŚCI:
Co to jest zasada pozwalająca wywodzić tak zwany prawdy pierwotne, nie wymagające uzasadnienia, gdyż są oczywiste, z prawd tak zwany pochodnych koniecznych (rozumowych), odnoszących się nie do faktów, ale do zasada komplementarności.
Definicja ZNANIECKI FLORIAN:
Co to jest polski filozof i socjolog, przedstawiciel kierunku zwanego socjologią humanistyczną , wedle którym do pełnego zrozumienia danego zjawiska uczony powinien spojrzeć na nie oczami jego uczestników zasada komplementarności.

Czym jest Komplementarności Zasada znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: