ZASADA KOMPLEMENTARNOŚCI co to jest
Definicja ZASADA KOMPLEMENTARNOŚCI. Co znaczy Nielsa Bohra, dowodzący, iż doświadczenia.

Co to jest Komplementarności Zasada

Definicja ZASADA KOMPLEMENTARNOŚCI: pogląd sformułowany poprzez fizyka Nielsa Bohra, dowodzący, iż doświadczenia przeprowadzane w czasie eksperymentów w fizyce atomowej pozwalają się opisać jedynie dzięki wykluczających się twierdzeń, bo w odniesieniu do zjawisk kwantowych istnieje mocny związek pomiędzy nimi a narzędziami badawczymi (inne narzędzia, inny rezultat doświadczeń); z tego wynika, iż naukowiec otrzymuje tyle różnych wyników, ile przeprowadził eksperymentów, a na tej podstawie trudno złożyć niesprzeczny, jednolity obraz badanego zjawiska. Można zatem wyciągnąć wniosek, iż niemożliwe jest obiektywne poznanie rzeczywistości, gdyż wyniki badań nie pozwalają na powstanie syntetycznego jej obrazu. Rodzi się wątpliwość: czy nasza dotychczasowa wiedza o otaczającej nas rzeczywistości jest prawdziwa? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Pytania można mnożyć, jednak nie ulega wątpliwości, iż narzędzia badawcze, jak twierdzi Bohr, mają decyzyjny wpływ na wyniki dociekań naukowych i zamiast pewności co do rezultatów mamy pewność jedynie do ich relatywności

Definicja ZASADA:
Co to jest postępowania, zachowania, reguła będąca punktem wyjścia rozważań; rozróżnia się między innymi zasady logiczne, na przykład Tertium non datur ( Trzeciej możliwości nie ma ) i moralne, na przykład ZASADA KOMPLEMENTARNOŚCI.
Definicja ZASADA ZASAD:
Co to jest swe przekonanie, odnoszące się do niepodważalnej, pierwszoplanowej, jego zdaniem, roli intuicji w procesie poznania. Uważał gdyż, iż jeżeli intuicja nie dostarcza przesłanek pozwalających nam w ZASADA KOMPLEMENTARNOŚCI.
Definicja ZMYSŁY:
Co to jest receptory, narządy, dzięki których odbieramy sygnały zewnętrzne (otoczenie) jak i wewnętrzne (ciało ZASADA KOMPLEMENTARNOŚCI.

Czym jest Komplementarności Zasada znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: