ZASADA co to jest
Definicja ZASADA. Co znaczy zachowania, reguła będąca punktem wyjścia rozważań; rozróżnia się.

Co to jest Zasada

Definicja ZASADA: określony sposób postępowania, zachowania, reguła będąca punktem wyjścia rozważań; rozróżnia się między innymi zasady logiczne, na przykład "Tertium non datur" ("Trzeciej możliwości nie ma") i moralne, na przykład "Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie." ( Kant)

Definicja ZDANIA BAZOWE:
Co to jest zdania będące fundamentem każdej wiedzy, formułowane na bazie przeprowadzonego doświadczenia - tak rozumieli je neopozytywiści zasada.
Definicja ZMYSŁ WNIOSKOWANIA:
Co to jest dla Newmana umiejętność rozumowania opartego na konkretach, różniąca się od rozumowania wg reguł ogólnych zasada.
Definicja ZASADA EKONOMII MYŚLENIA:
Co to jest przedstawiona i rozwinięta poprzez twórców empiriokrytycyzmu, Avenariusa i Macha, określająca, jak należy opisywać fakty w nauce; brzmi ona następująco: możliwie jak najwięcej faktów ujętych możliwie zasada.

Czym jest Zasada znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: